FOGA CHARTERING
 
Skibe.
Foga tilbyder charterskibe til et bredt spekter af opgaver.


• Guard Vessels / afviser fartøjer tilbydes til 365/24/7 beskyttelse af installationer under og over havoverfladen.
Foga råder over en pulje af afviser fartøjer med besætninger der har stor erfaring i udførelse af denne type opgaver.
Der ydes trafik koordinering, samt rapportering omkring trafikken og observationer i området.

• Fartøjer til miljø undersøgelser. Vi har en mængde fartøjer rigget specielt til brug for biologer, ornitologergeologer og andre surveyors indenfor miljø, flora og fauna.
Skibene er forberedt til:

Sidescan sonar
o Video survey
Multibeam sonar
ROV operationer
Fugleobservation, udstyret med ”Orni boxe” i henhold til BSH regelsæt.
Bøjehåndtering (PODs)
Testfiskeri
Bundprøver, Benthos, Van Veen Grabbing
Vibrocore/CPT
Dykkerplatform

 

• Forskning, Foga råder over fartøjer der kan benyttes som platforme til forskning og hav undersøgelser, udstyret med rum afsat til laboratorier, vandprøvetagnings kraner, A-frames mm.

• Ekspeditions fartøjer til opgaver i Arktis og andre solitære steder. Herunder etablering af camps, base vessels med tender crafts, lastkapacitet mm.

• Mindre hurtiggående fartøjer til anløb af vindmøller og andre offshore installationer med teknikere og lignende.

 

Fly.
Foga tilbyder ud chartring af fly udstyret med Bubble windows:

 

• Undersøgelser fra luften:

Fugle, pattedyr, fisk, alger, telemetri og is.
 

• Undersøgelser i lavt eller højt niveau:

o Offshore olieinstallationer
Platforme i stilstand eller bevægelse
Fartøjer, vindmølleparker, broer.

 

Mulighed for foto flyvning med tilknyttet fotograf Bent Medvind www.medvind.dk/luftfoto