Fartøjer

M/S Boka Atlantis arbejder fortsat i  DUC regi.
M/S NAO Protector arbejder i denne uge i DUC regi.
M/S Skoven er afviserfartøj ved Svend Platformen.


ETABLERING/FLYTNING AF BOREPLATFORME

Beboelsesriggen MAERSK GUARDIAN  i position ved TYRA East


Beboelsesriggen CROSSWAY EAGLE i positon ved TYRA West


NOBLE SAM TURNER flyttes til DAN D.
 

Bøjer


Ved VALDEMAR BA er der udlagt et bøjesæt på positionen:
55°48.127 N 004°33.504E. Dels en isoleret fare afmærkning og dels en bølgehøjdemåler: