Indenfor 500 m zonen ved TYRA E er en rørledning på havbunden blevet blotlagt, fiskefartøjer bedes holde godt klar af positionen.

Fartøjer

Fartøjet GARGANO forventes til DUC felterne fra ca. 10/11-2017 og 10 dage frem. 

Fartøjet SKANDI OLYMPIA udfører ROV operationer ved DUC felterne frem til første uge af november. 


ETABLERING/FLYTNING AF BOREPLATFORME

Beboelsesriggen MAERSK GUARDIAN  i position ved TYRA East


Beboelsesriggen CROSSWAY EAGLE i positon ved TYRA West


MAERSK RESILIENT i position ved GORM A.

NOBLE SAM TURNER er nået frem til DAN Feltet.  


Bøjer


Ved VALDEMAR BA er der udlagt et bøjesæt på positionen:
55°48.127 N 004°33.504E. Dels en isoleret fare afmærkning og dels en bølgehøjdemåler: