Indenfor 500 m zonen ved TYRA E er en rørledning på havbunden blevet blotlagt, fiskefartøjer bedes holde godt klar af positionen.

Fartøjer


Fartøjet GARGANO udfører geotekniske undersøgelser ved DUC felterne fra ca. 15/12-2017 og 12 dage frem. 

Fartøjet EDDA FJORD har afsluttet sit job og har forladt DUC felterne. 

Fatøjet SKANDI OLYMPIA forventes til DUC felterne ca. 5/1-2018 for havbundsundersøgelser med en varighed af ca. 4 dage. 

ETABLERING/FLYTNING AF BOREPLATFORME

Beboelsesriggen MAERSK GUARDIAN  i position ved TYRA East


Beboelsesriggen CROSSWAY EAGLE i positon ved TYRA West


MAERSK RESILIENT i position ved GORM A. Riggen forventes at flytte til GORM F i løbet af uge 1. 

NOBLE SAM TURNER flyttes internt ved DAN Feltet i løbet af uge 1.
 

Bøjer


Ved VALDEMAR BA er der udlagt et bøjesæt på positionen:
55°48.127 N 004°33.504E. Dels en isoleret fare afmærkning og dels en bølgehøjdemåler: