AKTIVITETER I NORDSØEN

 

FOGA’s oversigtskort over aktiviteter i Nordsøen har godt 13 år på bagen og distribueres på ugentlig basis med opdateringer, som er relevante for fiskere, operatører og andre søfartsinteresserede.

FOGA udarbejder oversigtskortet på vegne af sammenslutningen Olie Gas Danmark, der er brancheorganisation for olieselskaber og leverandører inden for olie- og gasindustrien, der operer på den danske kontinentalsokkel.

Klik på et link øverst til højrefor at åbne det seneste oversigtskort.

Olie Gas Danmark er en brancheorganisation for de virksomheder i Danmark, der er beskæftiget direkte eller indirekte i upstream olie- og gassektoren. Det er såvel de olieproducerende virksomheder, som partnere, underleverandører og serviceselskaber, der opererer indenfor efterforskning og produktion af olie og gas i Danmark.
 
Den danske olie- og gasproduktion skaber stor værdi for det danske samfund. Alene statens skatteindtægt fra olie og gas var i 2012 mere end 25 milliarder kroner. Dertil kommer værdien af indkomstskatter, beskæftigelse, eksport og den teknologiske innovation, der udvikles i sektoren.
 
Olie Gas Danmarks mål er at skabe merværdi fra olie- og gasproduktionen i Nordsøen for industrien og det danske samfund. Der ligger nemlig fortsat et milliardpotentiale i indtægter og tusinder af arbejdspladser og venter i Nordsøen. Men det kræver en målrettet indsats og store investeringer at få potentialet udvundet. Olie Gas Danmark tilbyder en fælles indgang til branchen. Det er målet at skabe mere åbenhed om vores branche og opnå større forståelse for de potentialer og udfordringer, vi står overfor som branche, hvis potentialet skal realiseres.