OVERSIGTSKORT

På vores klienters anmodning orienterer FOGA ApS ugentligt danske og udenlandske fiskere samt organisationer om relevante offshore aktiviteter i Nordsøen.

Informationen formidles i form af et oversigtskort, der består af henholdsvis et søkort og en tekst, som nærmere beskriver operationerne.

Kortet kan gratis downloades fra vores hjemmeside, ligesom man gratis kan få tilsendt oversigtskortet på E-mail hver uge. 

Nuværende klienter, der benytter sig af vores service til at informere om aktiviteter til havs inkluderer selskaber så som Olie Gas Danmark, MAERSK OIL, og DONG Energy.

Kontakt os venligst for, at tilmelde eller afmelde et oversigtskort eller for at modtage et tilbud på produktion af oversigtskort over et nyt projekt.

Nordsøen Dansk Sektor
Vores informations medie er unikt i dens simplicitet, hvilket giver et hurtigt og effektivt overblik over hvilke områder hvori der er offshore aktiviteter der kan have indflydelse på f.eks. fiskeri.


FOGA ApS udfærdiger og udsender denne information på vegne af Olie Gas Danmark, der er en sammenslutning af offshore operatører og leverandører i Danmark.
 
Olie Gas Danmark sikrer ad denne vej, at de fiskefartøjer, der fisker i Nordsøen er opdateret omkring survey kampagner, konstruktions arbejder, vedligehold og andre forhold, der kan have indflydelse på fiskeriet. Dette giver et praktisk og nemt overblik over, hvilke områder på havet der er andre aktiviteter i gang, hvorefter fiskeren kan planlægge næste togts fiskeri med behørig hensynstagen til dette. Desuden er en større del af modtagerne personer involveret i offshore operationerne samt administrationerne og underleverandørerne på landsiden, der af denne vej holder sig opdateret omkring de aktiviteter der foregår ude til søs.

FOGA Consult har gennem årene lavet meget projekt specifik information for den sydlige del af den norske sektor for klienter som Statoil, Conoco-Phillips, Statnet, Statkraft & BP.

Horns Rev 1 & 2 Offshore vindmølleparker
I forbindelse med opførelsen af de 2 offshore vindmølleparker Horns rev 1 & Horns rev 2 blev FOGA bedt til at udsende information omkring byggeprocessen på vegne af Techwise & DONG.


Informationen udsendtes til fiskere, samt til firmaer og personer involveret i byggeprocessen i form af projekt specifikke udgivelser med detaljeret beskrivelse af f.eks. kabelruter, ankermønstre, brug af entrepenørfartøjer, sikkerheds zoner, opkaldsprocedurer med meget mere.

Telefonkabler
I forbindelsen med etablering af TAT14 telefon kablet mellem Europa og Amerika udfærdigede FOGA ApS fiskeri orienteret information, omhandlende det arbejde der pågik i Nordsøen. Udsendelsen gik til 4.500 modtagere i landende omkring Nordsøen. Dette blev gentaget i mindre målestok under en senere reparationskampagne af kablet.


Østersøen NordStream gas rørledninger
FOGA ApS var en aktiv del af informationsstrømmen for selskabet NordStream AG både forud og under byggefasen af 2 af verdens længste gas rørledninger, der blev udlagt i Østersøen.


NordStream informationen blev udfærdiget og distribueret på 10 sprog, til de ni lande omkring Østersøen samt på engelsk, og var desuden tilrådighed som download via www.foga.dk/nord-stream-ag