Dana Petroleum forventes i dag (9/4-2019) at påbegynde et 3D seismisk survey med fartøjet OCEAN RELIANCE ved Lille John lokationen. Surveyet forventes, at have en varighed af 25 til 50 dage. Om bord på fartøjet befinder der sig en FLO, som kan kontaktes på VHF kanal 16. Skibe bedes hold godt klar af survey fartøjet med en sikkerhedsafstand agtenfor på ikke under 2 sømil. 

55° 24.95718' N,4° 55.21739' E
55° 22.17624' N,4° 51.62661' E
55° 25.48187' N,4° 43.91227' E
55° 28.21354' N,4° 47.43982' E
55° 24.95718' N,4° 55.21739' E