Fartøjet NKT VICTORIA har afsluttet kabelarbejde ved positionen 57° 26' 52.6'' N - 8° 48' 12.4'' E, N-NW af Bulbjerg og fartøjet har forladt farvandet. Kablerne er eksponeret / fritlagt på bunden, og alt fiskeri med bundslæbende redskaber er forbudt. Fartøjet VENUS II udfører vagt- og afviseropgaver på positionen. Langs med kablerne er der etableret en beskyttelseszone på 200 m på hver side af kablerne, jf. bekendtgørelse nr. 939 af 27. november 1992. I denne beskyttelseszone er der forbud mod ankring, sandsugning, stenfiskeri og brug af bundslæbende redskaber.