FARTØJER, KONSULENTER SAMT RÅDGIVNING TIL OFFSHORE BRANCHERNE
MÅLSÆTNING
 

FOGA ApS har mere end 30 års erfaring indenfor den maritime branche. Via vores ekspertise indenfor fiskeri og søfart er vores mål at skabe et fundament for øget samarbejde mellem fiskeri- og offshoreindustrien. Vi specialiserer os indenfor fokusområderne orientering, chartering og konsulentarbejde.


FOGA INFO
 

FOGA ApS har omfattende erfaring med indsamling og distribution af relevant information om aktiviteter til havs til orientering med formålet at forebygge uheld i forbindelse med offshore aktiviteter. Vi distribuerer hver uge denne type information til fiskere og andre søfartsinteresserede til forskellige lande flere sprog både E-mail og vores hjemmeside. Se venligst resten af hjemmesiden for flere detaljer.


FOGA CHARTERING
 

Vi tilbyder fartøjer og erfarent mandskab til konkurrencedygtige priser til udførelse af følgende opgaver til havs eller i luften:
 

• MOB-Preparedness opgaver
 

• Afviser/Guard-opgaverBeskyttelse af rørledninger, kabler, brøndhoveder og         andre ubeskyttede emner havbunden.
 

• Undersøgelser til havs:

o Sidescan sonar

o Video survey

o Multibeam

o ROV

o Fugleobservation

o Bøjehåndtering

o Testfiskeri

o Bundprøver

o Vibrocore/CPT

o Dykkerplatform
 

• Undersøgelser i luften:

o Undersøgelser i lavt eller højt niveau:

 Fugle, pattedyr, fisk, alger, telemetri og is

o Overflyvninger i lavt eller højt niveau:

 Offshore olieinstallationer

 Platformer i stilstand eller bevægelse

 Fartøjer, vindmølleparker, broer


FOGA CONSULT
 

Vi tilbyder ekspertrådgivning og professionelt konsulentarbejde på en bred vifte af områder relateret til fiskeri:
 

 • FLO (Fisheries Liaison Officers)


 • MMO (Marine Mammal Observers)
 

• Rådgivning vedrørende MMO (Marine Mammal Observation)
 

• Observation af og statistik for havpattedyr
 

• Nye offshore konstruktioners indflydelse på fiskeriet:

o Vindmølleparker

o Undervandskonstruktioner

o Rør og kabler

o Trafikseparationszoner

o Broer