FINO 3 - FORSKNINGSPLATFORM

 

Forskningsplatformen FINO 3 blev etableret i 2007/2008 ca. 45 sømil vest for øen Sild på positionen 55° 11,7' N 7° 09,5' E.
 

En sikkerhedszone på 500 meter er etableret omkring platformen.