SYD ARNE udbygningsprojektSYD ARNE

SYD
ARNE-feltets overbygning og lagertanke blev i sommeren 1999 installeret på position: (WGS-84) 56° 04,72’ N 004° 13,82’ E. 

Forbundet med ny bro bro til:
SYD ARNE WHP B på positionen 56° 004,693’ N 04° 13,85’ E.

Satellitplatformen SYD ARNE WHP C er installeret på positionen 56° 04,72’ N 004° 13,82’ E, hvor der er oprettet en sikkerhedszone på 500 meter til offshoresikkerhedsloven. 

Mellem Syd Arne og SYD ARNE WHP C er der lagt et 2 km rørbundt, som er sikret med stenlægning.SYD ARNE operationskontrol kan kontaktes via VHF kanal 17.


ESVAGT INNOVATOR fungerer som forsynings/standby-fartøj ved SYD ARNE-feltet og opereres fra Esbjerg.


SYD ARNEs LASTEFACILITET

SYD
ARNEs offshore lastefacilitet er installeret for enden af rørledningen fra SYD ARNE
på position 56° 05,55’ N 04° 15,37’ E (2,2 km fra feltet).

 Lastefaciliteteten er beskyttet af en sikkerhedszone på 700 m.

Tankere lastes med 8-10 dages intervaller med assistance fra fartøjet ESVAGT INNOVATOR.