Anlæg:

 

Nini (NA) og Nini Øst (NB) er udbygget som satellitter til Siri feltet og består af to ubemandede indvindingsplatforme, der begge har helidæk.

Nini Øst platformen blev installeret i 2009 og produktionen herfra startede i 2010.


 

Produktionen fra Nini Øst sendes ubehandlet gennem en 8” flerfaserørledning til Nini, hvorfra den samlede produktion fra både Nini Øst og Nini sendes videre til Siri platformen gennem en 14” flerfaserørledning. På Siri platformen behandles produktionen inden den eksporteres via tankskib. Injektionsvand og løftegas til Nini og Nini Øst leveres fra Siri via Nini platformen. Injektionsvandet transporteres i en 10”, mens løftegassen leveres gennem en 4” rørledning.

Den gamle 10” vandinjektionsledning fra Siri (SCA) til Nini (NA) er erstattet af en ny i 2009, hvor den samtidigt blev suppleret med forbindelse videre til Nini Øst (NB).

Kilde: ENS.dk