Rederiet O.LOG Shipping ApS 

 

O.LOG Shipping ApS blev grundlagt i foråret 2012 og fungerer som FOGA's rederi, samtidig med etableringen af rederiet købte vi bøjeskibet M/S SØLØVEN. I forbindelse med overtagelsen af M/S SØLØVEN blev skibet opgraderet med blandt andet en azimut, en marinekran og et nyt højtryks hydrauliksystem, ekstra generator, separat mast til klient udstyr, opgradering af radarfundamenter til fugletælling, samt et ekstra survey rum.
 
Siden FOGA overtog skibet i 2012 har det bl.a. udført miljøundersøgelser indenfor olie og gas samt offshore vind, udlægning af bøjer, fugletællinger, bundprøvetagning, og testfiskeri. Desuden har skibet udført vagtopgaver i dansk og britisk Nordsø sektor.

M/S SØLØVEN er et fleksibelt fartøj, det kan anvendes som vagt- og afviserfartøj, bøjeskib, dykkerskib, seismik, samt survey skib.
 
Crewing og management sker fra FOGA’s kontor på havnen i Esbjerg.

Ønsker du at chartre M/S SØLØVEN til kortere eller længere opgaver, er du meget velkommen til at kontakte FOGA ApS.
         
Teknisk Supervisor er:

Thorvald Børsmose

Rederiet Nordsøen Offshore P/S

I foråret 2013 købte FOGA sammen med en række andre investorer det tidligere fiskerikontrol- og redningskib M/S NORDSØEN af staten.

Skibet ejes af selskabet Nordsøen Offshore P/S.
Crewing og teknisk management varetages af KEM Offshore, der er en af medinvestorerne i M/S NORDSØEN.

Direktion og kommercielle opgaver varetages af FOGA.
 
Skibet har sidenhen primært været beskæftiget i tysk Nordsø sektor med vagt- og afviseropgaver indenfor offshore vind. Desuden har fartøjet udført chase opgaver i såvel Nordsøen som Østersøen.

M/S NORDSØEN kan desuden anvendes som survey-, bjærgnings- og bugseringsfartøj.

Med M/S NORDSØEN kan vi tilbyde et virkeligt robust fartøj, der er bygget til sejlads under alle vejrforhold, ligesom skibet er isklasset og velegnet til vinteroperationer i hårdt vejr.