Rederiet O.LOG Shipping ApS 

 

O.LOG Shipping ApS blev grundlagt i foråret 2012 og fungerer som FOGA's rederi, samtidig med etableringen af rederiet købte vi bøjeskibet M/S SØLØVEN. I forbindelse med overtagelsen af M/S SØLØVEN blev skibet opgraderet med blandt andet en azimut, en marinekran og et nyt højtryks hydrauliksystem, ekstra generator, separat mast til klient udstyr, opgradering af radarfundamenter til fugletælling, samt et ekstra survey rum.
 
M/S SØLØVEN har i tidsrummet fra foråret 2012 og frem til foråret 2014 været på charter til et tysk energiselskab, der var ved at etablere en havvindmøllepark nord for Helgoland. M/S SØLØVEN har udført miljøundersøgelser i forbindelse med vindmølleprojektet, herunder udlægning af bøjer, fugletællinger, bundprøvetagning, og testfiskeri. 

Skibet undergik i juni måned 2014 fornyelses syn (5 års syn), samt opgraderinger.

Siden 2014 har M/S SØLØVEN bl.a. udført vagtopgaver i dansk og britisk Nordsø sektor samt bøjearbejde og surveyopgaver i såvel Østersøen som Nordsøen. 

Ønsker du at undersøge mulighederne for at chartre M/S Søløven til kortere eller længere opgaver, er du meget velkommen til at kontakte FOGA ApS.

         
M/S SØLØVEN er et fleksibelt fartøj, det kan anvendes som vagt- og afviserfartøj, bøjeskib, dykkerskib, seismik, samt survey skib.
 
Crewing og management sker fra FOGA’s kontor på havnen i Esbjerg.

Teknisk Supervisor er:

Thorvald Børsmose

Rederiet Nordsøen Offshore P/S

I foråret 2013 købte FOGA sammen med en række andre investorer det tidligere fiskerikontrol- og redningskib M/S NORDSØEN af staten.

Skibet ejes af selskabet Nordsøen Offshore P/S.I løbet af sommeren 2013 fik vi omregistret skibet og fik det optaget i Dansk Internationalt Skibsregister, samtidig skiftede vi klassifikationsselskab til Germanisher Lloyd det senere DNV GL.
Crewing og teknisk management varetages af KEM Offshore, der er en af medinvestorerne i M/S NORDSØEN.

Direktion & Kommercielle opgaver varetages af FOGA.
 
Skibet har siden efteråret 2013 primært været beskæftiget i tysk Nordsø sektor med vagt- og afviseropgaver indenfor offshore vind, hvor hun arbejder om trafik koordinerings fartøj ved Amrumbank West Offshore Wind Farm.

M/S NORDSØEN kan desuden anvendes som chase fartøj samt som survey-, bjærgnings- og bugseringsfartøj.

Med købet af M/S NORDSØEN kan vi tilbyde et virkeligt robust fartøj, der er bygget til sejlads under alle vejrforhold, ligesom skibet er isklasset og velegnet til vinteroperationer i hårdt vejr.