SAMBAH 
 


SAMBAH er et internationalt samarbejde mellem alle EU-lande omkring Østersøen med det overordnede mål at sikre bevaring af marsvinet i Østersøen.


SAMBAH har igangsat en undersøgelse med formålet at beregne marsvinbestandens tæthed og størrelse i Østersøen, at kortlægge udbredelsen af marsvin og at identificere mulige hotspots, habitat præferencer og områder med højere risiko for konflikter med menneskelig aktivitet.


Undersøgelsen udføres v.hj.a. Statisk Akustisk Monitorering (SAM) - C-POD-anordninger. Samlet set udsættes ca. 300 C-PODs mellem maj 2011 og maj 2013. Udlægning af monitoreringsudstyr er begrænset til dybder mellem 5 og 80 meter.


De fleste C-PODs er afmærket med radar-reflektorer og reflekser, mens nogle C-PODs er afmærket med lysbøjer. Andre C-PODs befinder sig under vand uden afmærkning.


Da udsætningsområdet omfatter både svenske, danske, tyske, polske, litauiske, lettiske, estiske, og finske farvande, udgiver FOGA et oversigtskort med relevante oplysninger for fiskere og andre søfartsinteresserede.


Klik logoet ovenfor for at åbne SAMBAHs  hjemmeside i et nyt vindue.


Se de nyeste opdateringer af oversigtskortet samt liste med præcise C-POD positioner til højre: