SIRI


SIRI feltets produktionsplatform er etableret på (WGS-84) position
56° 28,96’ N  04°  54,67’ E. Installationen er beskyttet af en 500 meter sikkerhedszone og er udstyret med radar beacon, racon (U).


SIRI feltets tanker lastefacilitet er etableret på position 56°  29,46’ N  04°  56,35’ E.
Lastebøjen er markeret med en lille gul lysbøje (ca. 1 meter) Fl. (2) Y.10s.
Tanker lastefacilitetet er beskyttet af en 730 meter sikkerhedszone i radius fra ovenstående position.
 

 

Tanker lasteoperationer udføres med ca. 8-10 dages mellemrum med assistance fra fartøjet ESVAGT SERVER