SOLSORT-2

Fakta om SOLSORT:

Vurderingsboringen Solsort-2 i Nordsøen fandt olie

DONG E&P A/S har som operatør for tilladelse 3/09 boret vurderingsboringen Solsort-2 (5604/26-6) i den vestligste del af den danske del af Nordsøen.
Der blev efterfølgende foretaget prøveproduktion af olie og associeret gas.

18. december 2013

Solsort-2 blev boret som en afbøjet boring og sluttede i kalklag i en dybde af 3157 meter lodret under havets overflade. Boringen fandt paleocæne sandstenslag med indhold af olie og gas. For nærmere at vurdere udstrækningen og kvaliteten af oliefundet blev der boret to sideboringer. Disse fandt imidlertid ikke olie eller gas. Et omfattende dataindsamlingsprogram blev gennemført, ligesom der blev udtaget kerneprøver i to af sporene.

Solsort-2 ligger ca. 2,5 km sydvest for Solsort-1 boringen, hvor der i 2010 også blev gjort fund af olie. Solsort-2 blev ligesom Solsort-1 boringen boret i samarbejde mellem rettighedshaverne i de to tilladelser 4/98 og 3/09, yderligere har tilladelse 7/89 bidraget økonomisk til boringen af Solsort-2 mod at få adgang til data fra brønden.

Borearbejdet i Solsort-2 blev påbegyndt den 21. august 2013 med boreplatformen Mærsk Resolve på positionen 56° 08' 15,571" N, 04° 16' 09,406" Ø (UTM Zone 31, 6 222 264,0 m N, 578 882,0 m Ø), hvor vanddybden er 61 meter.

Tilladelse 4/98 og 3/09

Selskab Procent
DONG E&P A/S                35
Bayerngas Danmark ApS    30
VNG Danmark ApS           15
Nordsøfonden                 20Kilde: www.ens.dk