Vattenfall

 

Energiselskabet Vattenfall har påbegyndt installation af vindmøllefundamenterne i forbindelse med etableringen af  Horns Rev III vindmøllepark. Der er blevet oprettet et afmærket forbudsområde ved den kommende vindmøllepark Horns Rev III. I området er der forbud mod uvedkommende sejlads, ankring, dykning og fiskeri. Heavy Lift/Jack-Up fartøjet INNOVATION  har påbegyndt installation af fundamenter ved Horns Rev III. Indtil videre er der installeret 27 ud af 49 fundamenter og i løbet af uge  48 forventes der installeret yderligere 1 fundament: E05, afhængigt af vejret. Under installationsarbejdet vil supply fartøjet EAGLE FJORD ligeledes være i farvandet. EAGLE FJORD etablerer et bubble curtainmed henblik på at mindske støjen i forbindelse med installation af fundamenterne. Ved positionen 55°43,933 N - 007°34,007 E er der udlagt en bølgemåler bøje.  Fundamenterne udskibes via Esbjerg Havn.

I forbindelse med etableringen af Horns Rev III har Vattenfall etableret Horns Rev 3 Marine Coordination Centre (HR3 MCC), som overvågeroperationen 24/7. HR3 MCC kan kontaktes via VHF kanal 16 og 10 eller telefonisk: +45 27 87 50 50.  HR3 MCC overvåger trafikken i farvandet samt i arbejdsområdet

FogaInfo Vattenfall Horns rev III kort


 Der er blevet oprettet et afmærket forbudsområde ved den kommende vindmøllepark HORNS REV III. I området er der forbud mod uvedkommende sejlads, ankring, dykning og fiskeri. 

Området er afmærket som anført nedenfor: 


Et metalrør (CPT rods) på 39 m med en diameter på 4 cm er tabt og ligger på havbunden på position ca. 56°01,29 N - 008°02,00 E. Fiskefartøjer bedes holde godt klar af positionen.