Vattenfall

 

Energiselskabet Vattenfall har udlagt sten ved positionerne for de kommende vindmøllefundamenter i forbindelse med etableringen af  Horns Rev III vindmøllepark. Stenene er udlagt indenfor en afstand af 8 sm fra transformer platformen på positionen: 55°41,421' N - 007°41,162' E. Ved hver position er der udlagt 2 lag sten og etableret en sikkerhedszone omkring hver position på 100 m. 

Fartøjet INNOVATION  har påbegyndt installation af fundamenter ved Horns Rev III. Under installationsarbejdet vil fartøjet EAGLE FJORD ligeledes være i farvandet.  Fartøjet HBC ACHIVER forventes, at udføre et dykker job ved transformer platformen i uge 42 eller 43 med en varighed af en dag.  Ved positionen 55°43,933 N - 007°34,007 E er der udlagt en bølgemåler bøje.

Der er blevet oprettet et afmærket forbudsområde ved den kommende vindmøllepark HORNS REV III. I området er der forbud mod uvedkommende sejlads, ankring, dykning og fiskeri. 

Området er afmærket som anført nedenfor: 

Desuden er der oprettet en 200 meter zone omkring positionerne: 55°43.29 N - 007°39.22 E og 55°42,35 N - 007°42,41 E hvor der er fundet objekter af arkæologisk interesse.

Et metalrør (CPT rods) på 39 m med en diameter på 4 cm er tabt og ligger på havbunden på position ca. 56°01,29 N - 008°02,00 E. Fiskefartøjer bedes holde godt klar af positionen.