Home
Give us a call: +45 75 45 11 44
Send us an email
Our contact information
Print page

Baltic pipe - GAZ System (Polish)

Informacja 4.0 Budowa rurociągu Baltic Pipe

GAZ-SYSTEM buduje gazociąg podmorski Baltic Pipe łączący Polskę i Danię poprzez Morze Bałtyckie. W ciągu następnych 7 dni planowane jest prowadzenie badań w obszarach oznaczonych strzałkami oraz prac budowlanych (usuwanie głazów i pogłębianie przed układaniem rurociągu) w obszarach zaznaczonych na czerwono. Boje monitorujące są zaznaczone czarnymi kółkami.  W przypadku nieprzewidzianych zmian w harmonogramie, możliwe jest wykonywanie działań także w innych miejscach. Zdecydowanie odradza się wykonywanie w strefach prowadzenia badań i prac budowlanych wszelkich działań związanych z nawigacją, nurkowaniem, kotwiczeniem, rybołówstwem i pracami na dnie morskim, ponieważ mogą one stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na morzu. Wszystkie statki floty badawczej i budowlanej będą nadawały dane w systemie AIS nasłuchując na kanale VHF 16. 

Linia pozyskiwania wody

Jednostka TRUD R zajmuje się pompowaniem na wlocie do linii pozyskiwania wody w pobliżu KP 1.

Ze względu na ograniczone zdolności manewrowe tej jednostki oraz zainstalowaną linię pozyskiwania wody, należy przestrzegać ustanowionej wokół nich strefy bezpieczeństwa o promieniu 500 m (oznaczono na czerwono). Zdecydowanie odradza się wykonywanie w strefach prowadzenia prac budowlanych/strefach bezpieczeństwa wszelkich działań związanych z nawigacją, nurkowaniem, kotwiczeniem, rybołówstwem i pracami na dnie morskim, ponieważ mogą one stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na morzu i/lub skutkować uszkodzeniem sprzętu używanego w projekcie. Statek będzie nadawał dane w systemie AIS nasłuchując na kanale VHF 16.

Pogłębianie i usuwanie głazów

Statki prowadzą operacje pogłębiania i usuwania głazów w następujących lokalizacjach:

GRANE R: pomiędzy KP 250 a 272

HEIMDAL R:  pomiędzy KP 250 a 272

ELISABETH HOJ: pomiędzy KP 1 a 8

Wokół jednostek (obszar zaznaczony na czerwono) należy zachować strefę bezpieczeństwa wynoszącą 500 m ze względu na ich ograniczone zdolności manewrowe. Zdecydowanie odradza się wykonywanie w strefach prowadzenia prac budowlanych/strefach bezpieczeństwa wszelkich działań związanych z nawigacją, nurkowaniem, kotwiczeniem, rybołówstwem i pracami na dnie morskim, ponieważ mogą one stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na morzu i/lub skutkować uszkodzeniem sprzętu używanego w projekcie. Statki będą nadawały dane w systemie AIS nasłuchując na kanale VHF 16.

Konserwacja wykopów

Pogłębiarki podsiębierne MJOLLNER R, HARALD i GUNGNER R w asyście holowników RIMFAXE R, LEONARDO i SKINFAXE R oraz szaland HUGIN R i MUNIN R prowadzą operacje konserwacji wykopów pomiędzy KP 1 a 25.  Boję monitorującą umieszczono na kilometrze KP 14,4.

Ze względu na ograniczone zdolności manewrowe tych jednostek, należy przestrzegać ustanowionej strefy bezpieczeństwa o promieniu 500 m (oznaczono na czerwono) wokół nich. Zdecydowanie odradza się wykonywanie w strefach prowadzenia prac budowlanych/strefach bezpieczeństwa lub w pobliżu boi monitorujących wszelkich działań związanych z nawigacją, nurkowaniem, kotwiczeniem, rybołówstwem i pracami na dnie morskim, ponieważ mogą one stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na morzu i/lub skutkować uszkodzeniem sprzętu używanego w projekcie. Statki będą nadawały dane w systemie AIS nasłuchując na kanale VHF 16.

Badania

SKJOLD R: pomiędzy KP 1 a 25 (przed zasypywaniem)

Współrzędne (podane jedynie dla trasy rurociągu)

 

 PoczątekKoniec
Szerokość geograficznaDługość geograficznaSzerokość geograficznaDługość geograficzna
Mjollner R55°11.220 N12°8.124 E55°9.308 N12°30.395 E
Rimfaxe R
Gungner R
Skinfaxe R
Hugin R
Munin R
Harald
Leonardo
Skjold R
Elisabeth Hoj55°11.220 N12°8.124 E55°10.510 N12°14.106 E
Grane R54°18.335 N15°0.952 E54°7.528 N15°8.343 E
Heimdal R54°18.335 N15°0.952 E54°7.528 N15°8.343 E
Trud R55°11.15 N12°08.11 E  
Boja monitorująca 54°12.27 N15°02.19 E  

 

FOGA ApS

Fishermens Information on Offshore Activities 
Trafikhavnskaj 19
DK-6700 Esbjerg

Phone: +45 75 45 11 44
Mail: fish.infofogadk
Web: www.foga.dk

Diese Seite verwendet Cookies. Weitere Information über die Verwendung von Cookies und personenbezogene Daten erhalten sie auf unserer Seite Datenschutz.
Impressum