Home
Give us a call: +45 75 45 11 44
Send us an email
Our contact information
Print page

Baltic Pipe - Gaz System

Info 4.0 Baltic Pipe konstruktion

Selskabet GAZ-SYSTEM etablerer Baltic Pipe gasrørledningen, der forbinder Polen og Danmark via Østersøen. Havbundsundersøgelserne i den næste 7 dags periode er planlagt ved områderne, der er markeret med pile, fjernelse af kampesten og indledende opgravning er planlagt indenfor det med rødt markerede område. Bøjer er markeret sorte cirkler. Operationerne kan også finde sted ved andre lokationer i tilfælde af uforudsete ændringer i planerne.  Al uvedkommende sejlads, fiskeri, ankring og dykning frarådes på det kraftigste. Alle involverede fartøjer benytter AIS og lytter til VHF kanal 16.

Pumpe operationer

Fartøjet TRUD R udfører pumpe operationer i nærheden af KP 1.

En sikkerhedszone på 500 m skal opretholdes omkring fartøjet (område markeret med rød) pga. skibenes begrænsede evne til at manøvrere. Al uvedkommende sejlads, fiskeri, ankring og dykning frarådes på det kraftigste, da det kan medføre alvorlig fare for sikkerheden til søs og/eller medføre skade på udstyr. Alle involverede fartøjer benytter AIS og lytter til VHF kanal 16.

Gravearbejder

Nedenstående fartøjer udfører gravearbejder ved følgende lokationer:

GRANE R: Imellem KP 250 og 272

HEIMDAL R:Imellem KP 250 og 272

ELISABETH HOJ: Imellem KP 1 og 3

TOSTE R: Imellem 272 og 273

En sikkerhedszone på 500 m skal opretholdes omkring fartøjerne (område markeret med rød) pga. skibenes begrænsede evne til at manøvrere. Al uvedkommende sejlads, fiskeri, ankring og dykning frarådes på det kraftigste, da det kan medføre alvorlig fare for sikkerheden til søs og/eller medføre skade på udstyr. Alle involverede fartøjer benytter AIS og lytter til VHF kanal 16.

Gravemaskinerne MJOLLNER R, HARALD og GUNGNER R, assisteret af slæberne RIMFAXE R, LEONARDO og SKINFAXE R, samt split prammene HUGIN R og MUNIN R udfører uddybningsopgaver imellem KP 1 og 25. Der er udlagt en bøje ved KP 262. En sikkerhedszone på 500 m skal opretholdes omkring fartøjerne (område markeret med rød) pga. skibenes begrænsede evne til at manøvrere. Al uvedkommende sejlads, fiskeri, ankring og dykning frarådes på det kraftigste, da det kan medføre alvorlig fare for sikkerheden til søs og/eller medføre skade på udstyr. Alle involverede fartøjer benytter AIS og lytter til VHF kanal 16.Undersøgelser

Fartøjet SKJOLD R udfører survey imellem KP 1 og 25. 

Positioner (Kun ruten langs med rørledningen)

 StartEnd
LatitudeLongitudeLatitudeLongitude
Mjollner R55°11.220 N12°8.124 E55°9.308 N12°30.395 E
Rimfaxe R
Gungner R
Skinfaxe R
Hugin R
Munin R
Harald
Leonardo
Skjold R
Elisabeth Hoj55°11.220 N12°8.124 E55°10.510 N12°14.106 E
Grane R54°18.335 N15°0.952 E54°7.528 N15°8.343 E
Heimdal R54°18.335 N15°0.952 E54°7.528 N15°8.343 E
Trud R55°11.15 N12°08.11 E  
Monitoring buoy 54°12.27 N15°02.19 E  

FOGA ApS

Fiskernes orientering om offshore aktiviteter
Trafikhavnskaj 19
DK-6700 Esbjerg

Phone: +45 75 45 11 44
Mail: fish.infofogadk
Web: www.foga.dk

This website uses cookies. You find more Information about the use of cookies and personal data on our page Privacy.
Imprint / Impressum