Home
Give us a call: +45 75 45 11 44
Send us an email
Our contact information
Print page

Baltic Pipe - Gaz System

Info 3.0 Baltic Pipe konstruktion

Selskabet GAZ-SYSTEM etablerer Baltic Pipe gasrørledningen, der forbinder Polen og Danmark via Østersøen. Havbundsundersøgelserne i den næste 7 dags periode er planlagt ved områderne, der er markeret med pile, fjernelse af kampesten og indledende opgravning er planlagt indenfor det med rødt markerede område. Bøjer er markeret sorte cirkler. Operationerne kan også finde sted ved andre lokationer i tilfælde af uforudsete ændringer i planerne.  Al uvedkommende sejlads, fiskeri, ankring og dykning frarådes på det kraftigste. 

"Water Winning Line inlet" befinder sig i nærheden af KP 1. Fartøjerne RIMFAXE R, VIDAR R og LOKE R arbejder med at fjerne "Water Winning Line inlet".

Der er udlagt bøjer ved KP 1.

En sikkerhedszone på 500 m skal opretholdes omkring fartøjet (område markeret med rød) pga. skibenes begrænsede evne til at manøvrere. Al uvedkommende sejlads, fiskeri, ankring og dykning frarådes på det kraftigste, da det kan medføre alvorlig fare for sikkerheden til søs og/eller medføre skade på udstyr.

 

Undersøgelser: Fartøjet STRILL EXPLORER udfører undersøgelser fra KP 150 til KP 272.

 StartEnd
LatitudeLongitudeLatitudeLongitude
Stril Explorer54° 3.863 N14°27.440 E54°53.271 N14°51.578 E
Water Winning Line
Monitoring buoys
Rimfaxe R
Vidar R
Loke R
55°11.15 N12°08.11 E55°11.15 N12°08.11 E

 

FOGA ApS

Fiskernes orientering om offshore aktiviteter
Trafikhavnskaj 19
DK-6700 Esbjerg

Phone: +45 75 45 11 44
Mail: fish.infofogadk
Web: www.foga.dk

This website uses cookies. You find more Information about the use of cookies and personal data on our page Privacy.
Imprint / Impressum