Home
Give us a call: +45 75 45 11 44
Send us an email
Our contact information
Print page

Femern Belt

Tunnel renden vil blive udgravet af et antal uddybningsfartøjer (se nedenfor). Der vil, i perioder, pågå arbejde både indenfor og udenfor de udpegede arbejdsområder beliggende langs med tunnelforløbet.

De udpegede arbejdsområder vil være afmærket med bøjer med AIS og arbejdsområderne vil bevæge sig langs medtunnelforløbet i takt med at arbejdet skrider frem.

Ved Lollands kyst er der blevet etableret en ny havn umiddelbart øst for havnen i Rødbyhavn og der er etableret lys i bøjer og molefyr i indsejlingen. Et østligt og et vestligt opankringsområde er begge afmærket med bøjer. I disse områder vil der foregå forskellige former arbejdsopgaver i forbindelse med tunnelbyggeriet

Begge områder er forbudsområder for uvedkommende skibstrafik.

Ved Puttgarden er der indført et anker‐ og arbejdsområde umiddelbart øst for færgehavnen. Opankringsområdet er afmærket med gule fareafmærkninger. I dette område vil der foregå forskellige former for arbejdsopgaver i forbindelse med etableringen af en mindre arbejdshavn. Området er forbudsområde for uvedkommende skibstrafik.

Det opfordres på det kraftigste at undlade trawlfiskeri i nærheden af tunnel renden.

Centralt i bestræbelserne for en sikker og effektiv afvikling af skibstrafikken står etableringen af en Vessel Traffic Service (VTS Fehmarnbelt). Vessel Traffic Service (VTS Fehmarnbelt) dækker Femern Bælt  og vil være i drift under hele tunnelbyggeriet. VTS Fehmarnbelt er en fælles tysk dansk VTS, der bliver drevet af de tyske og danske myndigheder i fællesskab.

VTS arbejdskanal er VHF 68.

Alle arbejdsområder vil blive overvåget af vagt‐ og afviserfartøjer konstant. Repræsentanter fra de tyske myndigheder vil være om bord på vagtskibene og skibene vil agere på vegne af VTS Fehmarnbelt.

Et dedikeret slæbebådsberedskab (BUGSIER 30) vil være til rådighed for havarerede skibe indenfor VTS‐området.

Assistance fra slæbene udføres uden omkostninger og der opkræves ikke bjærgeløn.

Femern A/S har udarbejdet en elektronisk folder med information om de særlige forhold omkring arbejdsområderne. Folderen kan downloades på:

femern.com/da/byggeriet/den-bla-byggeplads/info-til-sofarende/

VTS Fehmarnbelt area:

1)54° 45.20'N - 011° 02.10'E coast

2)54° 36.50'N - 010° 53.10'E VTS W

3)54° 33.70'N - 010° 53.50'E VTS SW

4)54° 31.65'N - 011° 03.40'E coast

5)54° 24.00'N - 011° 18.65'E coast

6)54° 24.00'N - 011° 41.60'E VTS SE

7)54° 31.90'N - 011° 41.60'E VTS E

8)54° 35.70'N - 011° 30.25'E coast

FOGA ApS

Fiskernes orientering om offshore aktiviteter
Trafikhavnskaj 19
DK-6700 Esbjerg

Phone: +45 75 45 11 44
Mail: fish.infofogadk
Web: www.foga.dk

This website uses cookies. You find more Information about the use of cookies and personal data on our page Privacy.
Imprint / Impressum