Home
Give us a call: +45 75 45 11 44
Send us an email
Our contact information
Print page

Hesselø Offshore Vindmøllepark

Energinet har påbegyndt forskellige offshore aktiviteter i Kattegat, hvor Hesselø offshore vindmøllepark planlægges. Vindmølleparken planlægges i farvandet nord for Lysegrund med et areal på ca. 247 km2 og en kapacitet på op til 1,2 GW. Parken forventes sat i drift i 2027. 

Området for den kommende vindmøllepark Hesselø er afgrænset af følgende positioner (Datum: ETRS89, kan indlæses som WGS 84).

56° 20,110' N - 11° 55,130' E

56° 25,724' N - 11° 39,884' E

56° 34,914' N - 11° 50,963' E

56° 37,052' N - 11° 53,528' E

56° 24,111' N - 11° 54,539' E

56° 21,108' N - 11° 58,289' E

Energinet har fået udlagt en vejrmålestation i farvandet på position: 56° 27.852'N - 11° 50.104'E. Datum: ETR89.

Energistyrelsen har meddelt, at man sætter udbuddet for Hesselø Havvindmøllepark på pause, indtil resultaterne af de indledende forundersøgelser af havbunden er blevet analyseret yderligere.

Udsættelsen af udbuddet får dog ikke betydning for Energinets arbejde med forundersøgelser, som fortsætter efter tidsplanen.

FOGA ApS

Fiskernes orientering om offshore aktiviteter
Trafikhavnskaj 19
DK-6700 Esbjerg

Phone: +45 75 45 11 44
Mail: fish.infofogadk
Web: www.foga.dk

This website uses cookies. You find more Information about the use of cookies and personal data on our page Privacy.
Imprint / Impressum