Home
Give us a call: +45 75 45 11 44
Send us an email
Our contact information
Print page

Energy Island

Energinet udfører havbundsundersøgelser i farvandet ud for den jyske vestkyst ved Lille Fisker Banke, hvor en kommende Energiø planlægges. Fartøjet RELUME udfører ROV undersøgelser af havbunden i området for den kunstige ø i Nordsøen og er begrænset af sin manøvreevne. Arbejdet finder sted indenfor det på kortet viste område. Området er afgrænset af nedenstående positioner:

56°30'05.230"N,    006°31'49.393" E
56°30'08.044"N,    006°34'15.467" E
56°28'47.259"N,    006°34'20.507" E
56°28'44.448"N,    006°31'54.520" E

Energinet udfører over det næste år en række målinger af meteorologiske og oceanografiske forhold omkring Lille Fisker Banke (Turbot Banke) , hvor en kommende Energiø og offshore møllepark skal etableres. Alle bøjer og instrumenter vil blive lagt ud i begyndelsen af november 2021 og er forsøgt placeret således at de forstyrrer fiskeri i området mindst muligt . De planlagte placeringer af bøjerne er vist på nedenstående figur. Nedenstående billeder viser hvordan LiDAR-og bølgebøjerne vil se ud og fartøjet AHTS SIMA der vil blive brugt til udlægning af bøjerne.

FOGA ApS

Fiskernes orientering om offshore aktiviteter
Trafikhavnskaj 19
DK-6700 Esbjerg

Phone: +45 75 45 11 44
Mail: fish.infofogadk
Web: www.foga.dk

This website uses cookies. You find more Information about the use of cookies and personal data on our page Privacy.
Imprint / Impressum