Home
Give us a call: +45 75 45 11 44
Send us an email
Our contact information
Print page

Baltic Pipe - Gaz System (Polish)

Informacja 3.0 Budowa rurociągu Baltic Pipe

GAZ-SYSTEM buduje gazociąg podmorski Baltic Pipe łączący Polskę i Danię poprzez Morze Bałtyckie. W ciągu następnych 7 dni planowane jest prowadzenie badań w obszarach oznaczonych strzałkami oraz prac budowlanych (usuwanie głazów i pogłębianie przed układaniem rurociągu) w obszarach zaznaczonych na czerwono. Boje monitorujące są zaznaczone czarnymi kółkami.  W przypadku nieprzewidzianych zmian w harmonogramie, możliwe jest wykonywanie działań także w innych miejscach. Zdecydowanie odradza się wykonywanie w strefach prowadzenia badań i prac budowlanych wszelkich działań związanych z nawigacją, nurkowaniem, kotwiczeniem, rybołówstwem i pracami na dnie morskim, ponieważ mogą one stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na morzu.

W pobliżu KP 1 i w sąsiedztwie brzegu morskiego znajduje się wlot do linii pozyskiwania wody. Jednostki Rimfaxe R, Vidar R i Loke R mają usunąć ww. ujęcie.

Boje monitorujące znajdują się w pobliżu KP 1.

Ze względu na ograniczone zdolności manewrowe, należy przestrzegać ustanowionej strefy bezpieczeństwa o promieniu 500 m (oznaczono na czerwono) wokół statków i linii pozyskania wody. Zdecydowanie odradza się wykonywanie w strefach prowadzenia prac budowlanych/strefach bezpieczeństwa wszelkich działań związanych z nawigacją, nurkowaniem, kotwiczeniem, rybołówstwem,  rekreacją morską i pracami na dnie morskim, ponieważ mogą one stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na morzu i/lub skutkować uszkodzeniem sprzętu używanego w projekcie.

Badania:Stril Explorer, od KP 150 do KP 272

Współrzędne (podane jedynie dla trasy rurociągu) 

 

 StartEnd
LatitudeLongitudeLatitudeLongitude
Stril Explorer54° 3.863 N14°27.440 E54°53.271 N14°51.578 E
Water Winning Line
Monitoring buoys
Rimfaxe R
Vidar R
Loke R
55°11.15 N12°08.11 E55°11.15 N12°08.11 E

 

FOGA ApS

Fiskernes orientering om offshore aktiviteter
Trafikhavnskaj 19
DK-6700 Esbjerg

Phone: +45 75 45 11 44
Mail: fish.infofogadk
Web: www.foga.dk

This website uses cookies. You find more Information about the use of cookies and personal data on our page Privacy.
Imprint / Impressum