Home
Give us a call: +45 75 45 11 44
Send us an email
Our contact information
Print page

Energy Island

Energinet udfører over det næste år en række målinger af meteorologiske og oceanografiske forhold omkring Lille Fisker Banke (Turbot Banke) , hvor en kommende Energiø og offshore møllepark skal etableres. Bøjerne er blevet lagt ud. De planlagte placeringer af bøjerne er vist på nedenstående figur.

Den tekniske forundersøgelse af havpattedyr er igangsat december 2021. Det forventes, at forundersøgelsen varer 2 år. Undersøgelsen omfatter placering af 14 akustiske lyttestationer (PAM) med overflademarkering. Derudover placeres 7 Soundtraps på bunden i forbindelse med hver anden lyttestation. Alle stationer placeres indenfor det tilladte forundersøgelsesområde.

 

FOGA ApS

Fiskernes orientering om offshore aktiviteter
Trafikhavnskaj 19
DK-6700 Esbjerg

Phone: +45 75 45 11 44
Mail: fish.infofogadk
Web: www.foga.dk

This website uses cookies. You find more Information about the use of cookies and personal data on our page Privacy.
Imprint / Impressum