Home
Give us a call: +45 75 45 11 44
Send us an email
Our contact information
Print page

Energy Island

Energinet udfører havbundsundersøgelser i farvandet ud for den jyske vestkyst ved Lille Fisker Banke, hvor en kommende Energiø planlægges. Fartøjet FUGRO FRONTIER udfører undersøgelser af havbunden i området for den kommende havmøllepark rundt om den planlagte kunstige ø i Nordsøen. Dataindsamlingen foregår ved hjælp af slæb indenfor et antal bokse på 150 x 50 m (170 lokaliteter i alt) og begge fartøjer er begrænset af deres manøvreevne. Arbejdet finder sted indenfor det på kortet viste område. Området er afgrænset af nedenstående positioner:

POINTIDLATITUDELONGITUDE
[DD mm.mmm][DD mm.mmm]
156° 36.178' N6° 14.538' E
256° 38.898' N6° 20.058' E
356° 39.917' N6° 22.777' E
456° 40.777' N6° 25.497' E
556° 41.433' N6° 31.017' E
656° 41.501' N6° 33.736' E
756° 41.230' N6° 36.497' E
856° 40.845' N6° 39.339' E
956° 39.553' N6° 44.729' E
1056° 38.558' N6° 47.455' E
1156° 35.887' N6° 47.455' E
1256° 33.900' N6° 46.139' E
1356° 22.532' N6° 35.163' E
1456° 20.907' N6° 32.409' E
1556° 19.831' N6° 28.659' E
1656° 19.787' N6° 25.905' E
1756° 19.831' N6° 23.191' E
1856° 19.939' N6° 20.437' E
1956° 20.700' N6° 17.683' E
2056° 21.698' N6° 14.929' E
2156° 26.857' N6° 13.204' E
2256° 28.637' N6° 13.204' E
2356° 33.088' N6° 13.204' E
2456° 36.178' N6° 14.538' E

 

Fartøjet NORMAND MERMAID skal foretage geotekniske prøver i form Cone Penetration Tests (CPT) på lokationen for den kommende energiø (160 stk i alt). Hver test er stationær og foregår ved nedsænkning af en instrumentramme på havbunden ved hver enkelt test lokation. Det overordnede arbejdsområde er afgrænset af nedenstående koordinater. 

Energinet udfører over det næste år en række målinger af meteorologiske og oceanografiske forhold omkring Lille Fisker Banke (Turbot Banke) , hvor en kommende Energiø og offshore møllepark skal etableres. Bøjerne er blevet lagt ud. De planlagte placeringer af bøjerne er vist på nedenstående figur.

Den tekniske forundersøgelse af havpattedyr er igangsat december 2021. Det forventes, at forundersøgelsen varer 2 år. Undersøgelsen omfatter placering af 14 akustiske lyttestationer (PAM) med overflademarkering. Derudover placeres 7 Soundtraps på bunden i forbindelse med hver anden lyttestation. Alle stationer placeres indenfor det tilladte forundersøgelsesområde.

FOGA ApS

Fiskernes orientering om offshore aktiviteter
Trafikhavnskaj 19
DK-6700 Esbjerg

Phone: +45 75 45 11 44
Mail: fish.infofogadk
Web: www.foga.dk

This website uses cookies. You find more Information about the use of cookies and personal data on our page Privacy.
Imprint / Impressum