Home
Give us a call: +45 75 45 11 44
Send us an email
Our contact information
Print page

SOLSORT

SOLSORT-2

Fakta om SOLSORT-2

Vurderingsboringen Solsort-2 i Nordsøen fandt olie

INEOS E&P A/S har som operatør for tilladelse 3/09 boret vurderingsboringen Solsort-2 (5604/26-6) i den vestligste del af den danske del af Nordsøen.
Der blev efterfølgende foretaget prøveproduktion af olie og associeret gas.

18. december 2013
Solsort-2 blev boret som en afbøjet boring og sluttede i kalklag i en dybde af 3157 meter lodret under havets overflade. Boringen fandt paleocæne sandstenslag med indhold af olie og gas. For nærmere at vurdere udstrækningen og kvaliteten af oliefundet blev der boret to sideboringer. Disse fandt imidlertid ikke olie eller gas. Et omfattende dataindsamlingsprogram blev gennemført, ligesom der blev udtaget kerneprøver i to af sporene.

Solsort-2 ligger ca. 2,5 km sydvest for Solsort-1 boringen, hvor der i 2010 også blev gjort fund af olie. Solsort-2 blev ligesom Solsort-1 boringen boret i samarbejde mellem rettighedshaverne i de to tilladelser 4/98 og 3/09, yderligere har tilladelse 7/89 bidraget økonomisk til boringen af Solsort-2 mod at få adgang til data fra brønden.

Borearbejdet ved Solsort-2 blev udført i 2013 med boreplatformen Mærsk Resolve på positionen 56° 08' 15,571" N, 04° 16' 09,406" Ø (UTM Zone 31, 6 222 264,0 m N, 578 882,0 m Ø), hvor vanddybden er 61 meter.

Tilladelse 4/98 og 3/09

Selskab Procent
INEOS E&P A/S                                        35
INEOS E&P (Petroleum Denmark) ApS    30
Neptune Energy Denmark ApS                 15
Nordsøfonden                                            20

FOGA ApS

Fiskernes orientering om offshore aktiviteter
Trafikhavnskaj 19
DK-6700 Esbjerg

Phone: +45 75 45 11 44
Mail: fish.infofogadk
Web: www.foga.dk

This website uses cookies. You find more Information about the use of cookies and personal data on our page Privacy.
Imprint / Impressum