Home
Give us a call: +45 75 45 11 44
Send us an email
Our contact information
Print page

Ørsted

Ørsted driver 3 rørledninger i Dansk Nordsø sektor:

20” Olie rør fra GORM til Filsø

24” Gas rør fra SYD ARNE til Blåbjerg. (via subsea Y-stykke med afgrening fra HARALD)

30” Gas rør fra TYRA E-E til Kærgård

Rørledningerne er omgivet af en beskyttelseszone på 200 m langs med og på hver side af røret, jf. Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 939 af 27. november 1992. I denne beskyttelseszone vil der være forbud mod ankring, sandsugning, stenfiskeri og brug af bundslæbende redskaber.

Ørsted gennemfører undersøgelser og ROV inspektioner langs med rørledningerne fra de danske olie- og gasfelter til kysten ved Blåbjerg og Kærgård fra fartøjet ARMADA 78-02 med en forventet varighed af ca. 6 – 8 dage afhængigt af vejret.

 

FOGA ApS

Fiskernes orientering om offshore aktiviteter
Trafikhavnskaj 19
DK-6700 Esbjerg

Phone: +45 75 45 11 44
Mail: fish.infofogadk
Web: www.foga.dk

This website uses cookies. You find more Information about the use of cookies and personal data on our page Privacy.
Imprint / Impressum