Home
Give us a call: +45 75 45 11 44
Send us an email
Our contact information
Print page

Ørsted

Ørsted driver 3 rørledninger i Dansk Nordsø sektor:

20” Olie rør fra GORM til Filsø

24” Gas rør fra SYD ARNE til Blåbjerg. (via subsea Y-stykke med afgrening fra HARALD)

30” Gas rør fra TYRA E-E til Kærgård

Rørledningerne er omgivet af en beskyttelseszone på 200 m langs med og på hver side af røret, jf. Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 939 af 27. november 1992. I denne beskyttelseszone vil der være forbud mod ankring, sandsugning, stenfiskeri og brug af bundslæbende redskaber.

Fartøjet STRIL EXPLORER udfører inspektion af rørledningerne.

 

FOGA ApS

Fiskernes orientering om offshore aktiviteter
Trafikhavnskaj 19
DK-6700 Esbjerg

Phone: +45 75 45 11 44
Mail: fish.infofogadk
Web: www.foga.dk

This website uses cookies. You find more Information about the use of cookies and personal data on our page Privacy.
Imprint / Impressum