Home
Give us a call: +45 75 45 11 44
Send us an email
Our contact information
Print page

Survey West of Bornholm

På vegne af Energinet udfører firmaet GeoXYZ miljømæssige og geofysiske undersøgelser ved den mulige placering af de kommende vindmølleparker i nærheden af Bornholm. Fartøjet GEO OCEAN V har genoptaget sit arbejde med UXO-undersøgelser. Skibet arbejder indenfor området Bornholm I (i området BHI A på nedenstående kort) med slæbt udstyr (SSS and Magnetometer frames) og skibsfarten bedes holde godt klar af skibet (1 sømils sikkerhedsafstand). Efterfølgende vil skibet fortsætte til områderne BH1C og BH II B (de orange områder på kortet). 

Latitude (WGS84)Longitude (WGS84)
54° 48.72756' N14° 10.28501' E
54° 55.00816' N14° 2.75928' E
54° 55.00816' N14° 6.30416' E
54° 56.78472' N14° 5.19587' E
54° 58.13902' N14° 12.22469' E
55° 5.60633' N14° 22.25847' E
54° 58.04704' N14° 22.29889' E
54° 48.72756' N14° 10.28501' E
  
Latitude (WGS84)Longitude (WGS84)
54° 40.33855' N14° 33.04174' E
54° 41.27152' N14° 30.30338' E
54° 44.42198' N14° 32.02360' E
54° 44.56298' N14° 32.23448' E
54° 46.97045' N14° 35.99286' E
54° 50.36384' N14° 42.26355' E
54° 50.13399' N14° 48.67442' E
54° 48.71445' N14° 51.59574' E
54° 42.01696' N14° 51.14307' E
54° 40.33855' N14° 33.04174' E

 

Energinet har fået udlagt 15 C-POD-stationer i området vist på nedenstående kort omkring de to udpegede områder for de to nye vindmølleparkområder ca. 20 km sydvest og syd for Rønne. C-POD stationerne er udvalgt for at dække hele området, således at det kan undersøges hvordan de marine pattedyr bruger området. Stationernes placering i forundersøgelsesområdet kan ses på kortet nedenfor, som grå cirkler. De orange områder på figuren viser vindmølleområderne og den brune polygon viser hele forundersøgelsesområdet. C-POD stationerne vil være i drift i 24 måneder for at dække alle årstider og variationer mellem år. Stationerne vil blive serviceret ca. midt på hver sæson for at garantere én måneds data pr. sæson. Stationerne og de enkelte C-PODS er udstyret med GPS lokaliseringsudstyr således at de kan lokaliseres i tilfælde af at de måtte forsvinde.

54°50.34'N, 14°16.46'E
54°52.97'N, 14°07.06'E
54°58.82'N, 14°19.80'E
55°06.77'N, 14°25.42'E
54°53.09'N, 14°25.76'E
54°58.50'N, 14°30.37'E
55°02.99'N, 14°38.76'E
54°46.37'N, 14°30.42'E
54°51.47'N, 14°37.47'E
54°58.54'N, 14°44.43'E
54°51.32'N, 14°51.62'E
54°56.77'N, 14°56.13'E
54°42.34'N, 14°35.23'E
54°42.37'N, 14°44.54'E
54°47.76'N, 14°44.50'E

 

FOGA ApS

Fiskernes orientering om offshore aktiviteter
Trafikhavnskaj 19
DK-6700 Esbjerg

Phone: +45 75 45 11 44
Mail: fish.infofogadk
Web: www.foga.dk

This website uses cookies. You find more Information about the use of cookies and personal data on our page Privacy.
Imprint / Impressum