Home
Give us a call: +45 75 45 11 44
Send us an email
Our contact information
Print page

Survey West of Bornholm

Energinet udfører over det næste år en række målinger af meteorologiske og oceanografiske forhold vest og sydvest for Bornholm, hvor kommende offshore mølleparker ønskes placeret.

Energinet har fået udlagt 15 C-POD-stationer i området vist på nedenstående kort omkring de to udpegede områder for de to nye vindmølleparkområder ca. 20 km sydvest og syd for Rønne. C-POD stationerne er udvalgt for at dække hele området, således at det kan undersøges hvordan de marine pattedyr bruger området. Stationernes placering i forundersøgelsesområdet kan ses på kortet nedenfor, som grå cirkler. De orange områder på figuren viser vindmølleområderne og den brune polygon viser hele forundersøgelsesområdet. C-POD stationerne vil være i drift i 24 måneder for at dække alle årstider og variationer mellem år. Stationerne vil blive serviceret ca. midt på hver sæson for at garantere én måneds data pr. sæson. Stationerne og de enkelte C-PODS er udstyret med GPS lokaliseringsudstyr således at de kan lokaliseres i tilfælde af at de måtte forsvinde.

54°50.34'N, 14°16.46'E
54°52.97'N, 14°07.06'E
54°58.82'N, 14°19.80'E
55°06.77'N, 14°25.42'E
54°53.09'N, 14°25.76'E
54°58.50'N, 14°30.37'E
55°02.99'N, 14°38.76'E
54°46.37'N, 14°30.42'E
54°51.47'N, 14°37.47'E
54°58.54'N, 14°44.43'E
54°51.32'N, 14°51.62'E
54°56.77'N, 14°56.13'E
54°42.34'N, 14°35.23'E
54°42.37'N, 14°44.54'E
54°47.76'N, 14°44.50'E

 

FOGA ApS

Fiskernes orientering om offshore aktiviteter
Trafikhavnskaj 19
DK-6700 Esbjerg

Phone: +45 75 45 11 44
Mail: fish.infofogadk
Web: www.foga.dk

This website uses cookies. You find more Information about the use of cookies and personal data on our page Privacy.
Imprint / Impressum