Home
Give us a call: +45 75 45 11 44
Send us an email
Our contact information
Print page

Baltic Pipe - Gaz System (Polish)

Informacja 4.0 Budowa rurociągu Baltic Pipe

GAZ-SYSTEM buduje gazociąg podmorski Baltic Pipe łączący Polskę i Danię poprzez Morze Bałtyckie. W ciągu następnych 7 dni planowane jest prowadzenie badań w obszarach oznaczonych strzałkami oraz prac budowlanych (usuwanie głazów i pogłębianie przed układaniem rurociągu) w obszarach zaznaczonych na czerwono. Boje monitorujące są zaznaczone czarnymi kółkami.  W przypadku nieprzewidzianych zmian w harmonogramie, możliwe jest wykonywanie działań także w innych miejscach. Zdecydowanie odradza się wykonywanie w strefach prowadzenia badań i prac budowlanych wszelkich działań związanych z nawigacją, nurkowaniem, kotwiczeniem, rybołówstwem i pracami na dnie morskim, ponieważ mogą one stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na morzu. Wszystkie statki floty badawczej i budowlanej będą nadawały dane w systemie AIS nasłuchując na kanale VHF 16.

Połączenia powyżej poziomu wody

Statek układający rurociąg, CASTORO 10, w asyście holowników kotwicowych VIKING, EN AVANT 30,  oraz jednostki serwisowej, układa rurociąg oraz wykonuje połączenie nad powierzchnią wody na kilometrze (KP) 19,5. Ze względu na ograniczone zdolności manewrowe tej jednostki, należy przestrzegać ustanowionej wokół niej strefy bezpieczeństwa o promieniu 1500 m (oznaczono na czerwono). Zdecydowanie odradza się wykonywanie w strefach prowadzenia prac budowlanych/strefach bezpieczeństwa wszelkich działań związanych z nawigacją, nurkowaniem, kotwiczeniem, rybołówstwem i pracami na dnie morskim, ponieważ mogą one stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na morzu i/lub skutkować uszkodzeniem sprzętu używanego w projekcie. Statki będą nadawały dane w systemie AIS nasłuchując na kanale VHF 16.

Zasypywanie

Jednostki wykonują prace zasypywania w następujących lokalizacjach:

GRANE R pomiędzy KP 250 a 272

HEIMDAL R:pomiędzy KP 250 a 272

TOSTE R: pomiędzy KP 272 a 273

Ze względu na ograniczone zdolności manewrowe tych jednostek, należy przestrzegać ustanowionej wokół nich strefy bezpieczeństwa o promieniu 500 m (oznaczono na czerwono). Zdecydowanie odradza się wykonywanie w strefach prowadzenia prac budowlanych/strefach bezpieczeństwa lub w pobliżu boi monitorujących wszelkich działań związanych z nawigacją, nurkowaniem, kotwiczeniem, rybołówstwem i pracami na dnie morskim, ponieważ mogą one stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na morzu i/lub skutkować uszkodzeniem sprzętu używanego w projekcie. Statki będą nadawały dane w systemie AIS nasłuchując na kanale VHF 16.

Współrzędne (podane jedynie dla trasy rurociągu) 

 

 PoczątekKoniec
Szerokość geograficznaDługość geograficznaSzerokość geograficznaDługość geograficzna
CASTORO 1055°9.538 N12°25.233 E55°9.538 N12°25.233 E
En Avant 30
Viking
Grane R54°18.285 N15°0.987 E54°7.319 N15°8.431 E
Heimdal R54°18.285 N15°0.987 E54°7.319 N15°8.431 E
Toste R54°7.319 N15°8.431 E54°6.952 N15°8.583 E
Skjold R54°18.285 N15°0.987 E54°6.952 N15°8.583 E
Fredrik55°11.220 N12°8.124 E55°9.538 N12°25.233 E
Boja monitorująca 55°12.22 N12°12.53 E  

 

Badania

 

FREDERIK: badania pomiędzy KP 1 a 19,5

SKJOLD R: badania pomiędzy KP250 a 273

 

 

FOGA ApS

Fiskernes orientering om offshore aktiviteter
Trafikhavnskaj 19
DK-6700 Esbjerg

Phone: +45 75 45 11 44
Mail: fish.infofogadk
Web: www.foga.dk

This website uses cookies. You find more Information about the use of cookies and personal data on our page Privacy.
Imprint / Impressum