Home
Give us a call: +45 75 45 11 44
Send us an email
Our contact information
Print page

Baltic Pipe - Gaz System

Selskabet GAZ-SYSTEM etablerer Baltic Pipe gasrørledningen, der forbinder Polen og Danmark via Østersøen. Havbundsundersøgelserne i den næste 7 days periode er planlagt ved områderne, der er markeret med pile, indledende opgravning er planlagt indenfor det med rødt markerede område . Operationerne kan også finde sted ved andre lokationer i tilfælde af uforudsete ændringer i planerne. Selskabet GAZ-SYSTEM etablerer Baltic Pipe gasrørledningen, der forbinder Polen og Danmark via Østersøen. Al uvedkommende sejlads, fiskeri, ankring og dykning frarådes på det kraftigste. Alle involverede fartøjer benytter AIS og lytter til VHF kanal 16.

Følgende fartøjer udfører havbundsundersøgelser af rørledningens anker korridor (±1000m langs med ruten):

1.EDT HERCULES imellem (Kilometer Point) KP 217 og KP 272

2. TSM OUESSANT imellem KP 1 og KP 18 og KP 271 og 273

3. NG WORKER: imellem KP 18 og 47, samt imellem KP 132 og KP 218

4. SKJOLD R: imellem KP 174 og 178, samt imellem KP 19 og 25

Positioner (Kun ruten langs med rørledningen)

 StartEnd
LatitudeLongitudeLatitudeLongitude
EDT Hercules54°35.043 N14°51.549 E54°7.895 N15°8.191 E
TSM Ouessant55°11.220 N12°8.124 E55°9.604 N12°23.826 E
54° 7.895 N15° 8.191 E54° 6.952 N15° 8.583 E
NG Worker55° 9.604 N12° 23.826 E55° 8.592 N12° 51.144 E
55° 6.322 N14° 10.925 E54° 35.043 N14° 51.549 E
Skjold R54° 56.659 N14° 45.051 E54° 55.175 N14° 48.022 E
55° 9.538 N12° 25.233 E55° 9.311 N12° 30.301 E

 

Gravemaskinen MJØLNER R, assisteret af slæberen RIMFAXE R, udfører uddybnings opgaver i mellem KP 174 og 179. En sikkerhedszone på 500 m skal opretholdes omkring fartøjerne (område markeret med rød) pga. skibenes begrænsede evne til at manøvrere. Al uvedkommende sejlads, fiskeri, ankring og dykning frarådes på det kraftigste. Alle involverede fartøjer benytter AIS og lytter til VHF kanal 16.

Positioner (Kun ruten langs med rørledningen)

 StartEnd
LatitudeLongitudeLatitudeLongitude
MJOLLNER R54° 56.659 N14° 45.051 E54° 55.175 N14° 48.022 E
RIMFAXE R54° 56.659 N14° 45.051 E54° 55.175 N14° 48.022 E

 

FOGA ApS

Fiskernes orientering om offshore aktiviteter
Trafikhavnskaj 19
DK-6700 Esbjerg

Phone: +45 75 45 11 44
Mail: fish.infofogadk
Web: www.foga.dk

This website uses cookies. You find more Information about the use of cookies and personal data on our page Privacy.
Imprint / Impressum