Home
Give us a call: +45 75 45 11 44
Send us an email
Our contact information
Print page

Baltic Pipe North Sea

Energinet har iværksat arbejdet med Baltic Pipe gasrørledningen, der skal forbinde Euro pipe II gasrørledningen med den jyske vestkyst ved Houstrup strand. Rørlægningsarbejdet er afsluttet. Et vagtskibe udfører vagt- og afviseropgaver for enden af rørledningen på position 55° 48.826 N, 006° 30.641 E med en midlertidig sikkerheds-zone på 500 m, hvor fiskeri ikke er tilladt.

Gasrørledningerne vil være omgivet af en beskyttelseszone på 200 m langs med og på hver side af røret, jf. Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 939 af 27. november 1992. I denne beskyttelseszone vil der være forbud mod ankring, sandsugning, stenfiskeri og brug af bundslæbende redskaber. Følgende undtagelse gælder, fiskeri er tilladt i en korridor fra kysten og ud til positionen 55° 45.597 N, 008° 7.563 E (hvilket svarer til en vanddybde på omkring 12 meter). Denne sektion af rørledningen er blevet gravet ned og dækket til med sand, hvorfor fiskeri kan finde sted sikkerhedsmæssigt forsvarligt. (Se nedenstående kortudsnit).Postioner for korridoren hvor der er åbnet op for fiskeri:

55°45.72872'N, 008°7.55572'E

55°45.56706'N, 008°7.56485'E

55°45.679875'N, 008°10.53695'E

55°45.51771'N, 008°10.49713'E

Rørledningspositioner:

1) 55° 48.858'N - 006° 30.663'E 
2) 55° 45.775'N - 007° 59.787'E 
3) 55° 45.597'N - 008° 10.585'E

 

 

FOGA ApS

Fiskernes orientering om offshore aktiviteter
Trafikhavnskaj 19
DK-6700 Esbjerg

Phone: +45 75 45 11 44
Mail: fish.infofogadk
Web: www.foga.dk

This website uses cookies. You find more Information about the use of cookies and personal data on our page Privacy.
Imprint / Impressum