Home
Give us a call: +45 75 45 11 44
Send us an email
Our contact information
Print page

Hesselø Offshore Vindmøllepark

Energinet har påbegyndt forskellige offshore aktiviteter i Kattegat, hvor Hesselø offshore vindmøllepark planlægges. Vindmølleparken planlægges i farvandet nord for Lysegrund med et areal på ca. 247 km2 og en kapacitet på op til 1,2 GW. Parken forventes sat i drift i 2027. Undersøgelsesområderne for kabelkorridorerne vil være 1000 meter brede med 500 meter på hver side af centerlinjen.    

Området for den kommende vindmøllepark Hesselø er afgrænset af følgende positioner (Datum: ETRS89, kan indlæses som WGS 84).

56° 20,110' N - 11° 55,130' E

56° 25,724' N - 11° 39,884' E

56° 34,914' N - 11° 50,963' E

56° 37,052' N - 11° 53,528' E

56° 24,111' N - 11° 54,539' E

56° 21,108' N - 11° 58,289' E

Fartøjer

Fartøjerne FUGRO FRONTIER og FUGRO PIONEER har påbegyndt geofysiske undersøgelser, hvor der slæbes streamere under vandet efter skibene og slæbet har en længde på mellem 50 – 100 meter. Skibsfarten anmodes om at vise hensyn ved passage, og holde en afstand på minimum 500 m fra fartøjerne. Desuden skal der tages prøver af havbunden ved hjælp af grab. Skibene sejler linjesejlads i farvandet og de er begrænsede i deres evne til at manøvrere.Skibsfarten anmodes om at vise hensyn ved passage og holde godt klar agten for fartøjerne.  Fartøjerne kan kontaktes på VHF kanal 16. Fartøjet ANETTE CHRISTINA fungerer som vagt- og afviserfartøj i forbindelse med havbundsundersøgelserne.

Firmaet Rambøll har iværksat forundersøgelserne langs med kabelkorridoren med fartøjet GLOMAR VANTAGE. GLOMAR VANTAGE udfører geoteknisk prøvetagning i kabelkorridoren og i mølleparkområdet indtil uge 48.

Skibsfarten anmodes om at vise hensyn ved passage og holde godt klar agten for fartøjerne.  Fartøjerne kan kontaktes på VHF kanal 16.

Energinet placerer 8 CPODS i forbindelse med forundersøgelser til Hesselø Havvindmøllepark, heraf er 6 placeret indenfor havvindmølleparkens projektområde og 2 er placeret nær kysten i det planlagte kabeltracé. Hver station med CPOD er placeret på bunden med en højde på 2 m (3.5 m med orange kugler) over havbunden, og kan bevæge sig i en radius på max 5 m. Stationerne udlægges primo december 2020 og er udlagt i et år. Der vil blive gennemført servicebesøg hver 8. uge. Hvis en fisker ved et uheld får en station i nettet, vil DCE sætte stor pris på, at de kontakter dem, så de kan få udstyr og data tilbage. Der udbetales desuden mindre dusør for ulejligheden ved tilbagelevering. Fartøjet AURORA anvendes til udlægning og service af lyttestationerne.

 

FOGA ApS

Fiskernes orientering om offshore aktiviteter
Trafikhavnskaj 19
DK-6700 Esbjerg

Phone: +45 75 45 11 44
Mail: fish.info@foga.dk
Web: www.foga.dk

This website uses cookies. You find more Information about the use of cookies and personal data on our page Privacy.
Imprint / Impressum