Home
Give us a call: +45 75 45 11 44
Send us an email
Our contact information
Print page

Hesselø Offshore Vindmøllepark

Energinet har påbegyndt forskellige offshore aktiviteter i Kattegat, hvor Hesselø offshore vindmøllepark planlægges. Vindmølleparken planlægges i farvandet nord for Lysegrund med et areal på ca. 247 km2 og en kapacitet på op til 1,2 GW. Parken forventes sat i drift i 2027. 

Området for den kommende vindmøllepark Hesselø er afgrænset af følgende positioner (Datum: ETRS89, kan indlæses som WGS 84).

56° 20,110' N - 11° 55,130' E

56° 25,724' N - 11° 39,884' E

56° 34,914' N - 11° 50,963' E

56° 37,052' N - 11° 53,528' E

56° 24,111' N - 11° 54,539' E

56° 21,108' N - 11° 58,289' E

Fartøjer

Fartøjet OCEAN VANTAGE kommer til siten omkring 20. april og vil udføre seabed CPT indenfor OWF området. Dette vil stå på i 3 uger hvorefter de vil begynde borearbejdet. Under CPT arbejdet vil de ligge stille 4-6 timer af gangen på de forskellige lokationer. Under borearbejdet vil fartøjet ligge stille i 2-3 dage af gangen. 

Fartøjet AURORA udfører havbundsundersøgelser ved Hesselø offshore vindmøllepark de kommende dage.

Energinet har fået udlagt en vejrmålestation i farvandet på position: 56° 27.852'N - 11° 50.104'E. Datum: ETR89.

Energinet har udlagt 8 CPODS i farvandet i forbindelse med forundersøgelser til Hesselø Havvindmøllepark, heraf er 6 placeret indenfor havvindmølleparkens planområde og 2 er placeret nær kysten i den planlagte kabeltracé. Stationerne er udlagt for et år. Der skal holdes en sikkerhedsafstand på 25 m fra positionerne. Der vil blive gennemført servicebesøg hver 8. uge. De 6 stationer i møllepark området er udstyret med én bøje med kæde og tovværk ned til et 400 kg betonanker.

Den akustiske lyttepost (kaldet en CPOD) med undervandsreleaser udlægges ca. 10 m derfra og forankres med to sandsække af hver 20 kg. Denne har en højde på 2 m (3.5 m med orange kugler) over havbunden.

Undervandsreleaseren kan udløses fra havoverfladen, hvorved releaser og CPOD frigives og stiger til overfladen pga. de to opdriftskugler i toppen. Nedenstående viser den akustiske lyttepost (billede 1 og 2) og de anvendte bøjer (billede 3). Hvis udstyret findes eller fanges ved et uheld bedes man tage kontakt til Aarhus Universitet (Jeppe Dalgaard +45 93 50 82 02 eller Signe Sveegaard +45 28 95 16 64). Der er en findeløn i begge tilfælde.

FOGA ApS

Fiskernes orientering om offshore aktiviteter
Trafikhavnskaj 19
DK-6700 Esbjerg

Phone: +45 75 45 11 44
Mail: fish.infofogadk
Web: www.foga.dk

This website uses cookies. You find more Information about the use of cookies and personal data on our page Privacy.
Imprint / Impressum